วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บายศรีพญานาค

บายศรีสยาม บ้านคุณท๊อป รับทำบายศรี บวงสรวงบูชาเทพ บายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก-ต้น บายศรีตอ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังค์นาคราช บัลลังค์กลีบบัว ขันธ์ครู งานทุกรูปแบบ ทั้งงานวิจิตร และชิ้นงานทั่วไป และ รับทำบายศรีสู่ขวัญ และรับทำพานบายศรีทุกชนิด ทุกแบบตามสั่งทุกชนิด งานวางศิลาฤกษ์ พานพุ่ม พานขันหมากงานแต่งงาน มาลัยบ่าวสาว พร้อมทั้งรับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ และกระทงใบตองในงานลอยกระทง พร้อมทั้งกระทงประดิษฐ์ พานขนมต่างๆ ทั้งงานผ้าและงานแห้ง ติดต่อได้ที่ คุณท๊อป 086-038-5011/หรือ 085-675-1162 เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ บายศรีสยาม หรือทางFacebook บายศรีสยาม งานใบตอง ขันหมากงานแต่งงาน 

 

 
 


บายศรีงานไหว้ครู

บายศรีสยาม บ้านคุณท๊อป รับทำบายศรี บวงสรวงบูชาเทพ บายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก-ต้น บายศรีตอ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังค์นาคราช บัลลังค์กลีบบัว ขันธ์ครู งานทุกรูปแบบ ทั้งงานวิจิตร และชิ้นงานทั่วไป และ รับทำบายศรีสู่ขวัญ และรับทำพานบายศรีทุกชนิด ทุกแบบตามสั่งทุกชนิด งานวางศิลาฤกษ์ พานพุ่ม พานขันหมากงานแต่งงาน มาลัยบ่าวสาว พร้อมทั้งรับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ และกระทงใบตองในงานลอยกระทง พร้อมทั้งกระทงประดิษฐ์ พานขนมต่างๆ ทั้งงานผ้าและงานแห้ง ติดต่อได้ที่ คุณท๊อป 086-038-5011/หรือ 085-675-1162 เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ บายศรีสยาม หรือทางFacebook บายศรีสยาม งานใบตอง ขันหมากงานแต่งงาน

 
 

 


 


บายศรีงานบวช

บายศรีสยาม บ้านคุณท๊อป รับทำบายศรี บวงสรวงบูชาเทพ บายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก-ต้น บายศรีตอ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังค์นาคราช บัลลังค์กลีบบัว ขันธ์ครู งานทุกรูปแบบ ทั้งงานวิจิตร และชิ้นงานทั่วไป และ รับทำบายศรีสู่ขวัญ และรับทำพานบายศรีทุกชนิด ทุกแบบตามสั่งทุกชนิด งานวางศิลาฤกษ์ พานพุ่ม พานขันหมากงานแต่งงาน มาลัยบ่าวสาว พร้อมทั้งรับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ และกระทงใบตองในงานลอยกระทง พร้อมทั้งกระทงประดิษฐ์ พานขนมต่างๆ ทั้งงานผ้าและงานแห้ง ติดต่อได้ที่ คุณท๊อป 086-038-5011/หรือ 085-675-1162 เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ บายศรีสยาม หรือทางFacebook บายศรีสยาม งานใบตอง ขันหมากงานแต่งงาน 

 


คลิป VDO รวมงานพานขันหมาก

บายศรีสยาม บ้านคุณท๊อป รับทำบายศรี บวงสรวงบูชาเทพ บายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก-ต้น บายศรีตอ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังค์นาคราช บัลลังค์กลีบบัว ขันธ์ครู งานทุกรูปแบบ ทั้งงานวิจิตร และชิ้นงานทั่วไป และ รับทำบายศรีสู่ขวัญ และรับทำพานบายศรีทุกชนิด ทุกแบบตามสั่งทุกชนิด งานวางศิลาฤกษ์ พานพุ่ม พานขันหมากงานแต่งงาน มาลัยบ่าวสาว พร้อมทั้งรับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ และกระทงใบตองในงานลอยกระทง พร้อมทั้งกระทงประดิษฐ์ พานขนมต่างๆ ทั้งงานผ้าและงานแห้ง ติดต่อได้ที่ คุณท๊อป 086-038-5011/หรือ 085-675-1162 เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ บายศรีสยาม หรือทางFacebook บายศรีสยาม งานใบตอง ขันหมากงานแต่งงาน


 
 
พานขันหมาก สำรับอาหาร
 
 
พานบายศรี พานขันหมาก
 

จัดดอกไม้งานศพ

บายศรีสยาม บ้านคุณท๊อป รับทำบายศรี บวงสรวงบูชาเทพ บายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก-ต้น บายศรีตอ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังค์นาคราช บัลลังค์กลีบบัว ขันธ์ครู งานทุกรูปแบบ ทั้งงานวิจิตร และชิ้นงานทั่วไป และ รับทำบายศรีสู่ขวัญ และรับทำพานบายศรีทุกชนิด ทุกแบบตามสั่งทุกชนิด งานวางศิลาฤกษ์ พานพุ่ม พานขันหมากงานแต่งงาน มาลัยบ่าวสาว พร้อมทั้งรับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ และกระทงใบตองในงานลอยกระทง พร้อมทั้งกระทงประดิษฐ์ พานขนมต่างๆ ทั้งงานผ้าและงานแห้ง ติดต่อได้ที่ คุณท๊อป 086-038-5011/หรือ 085-675-1162 เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ บายศรีสยาม หรือทางFacebook บายศรีสยาม งานใบตอง ขันหมากงานแต่งงาน


บายศรีไหว้ครู

บายศรีสยาม บ้านคุณท๊อป รับทำบายศรี บวงสรวงบูชาเทพ บายศรีเทพ-พรหม บายศรีหลัก-ต้น บายศรีตอ บายศรีปากชามบายศรีบัลลังค์นาคราช บัลลังค์กลีบบัว ขันธ์ครู งานทุกรูปแบบ ทั้งงานวิจิตร และชิ้นงานทั่วไป และ รับทำบายศรีสู่ขวัญ และรับทำพานบายศรีทุกชนิด ทุกแบบตามสั่งทุกชนิด งานวางศิลาฤกษ์ พานพุ่ม พานขันหมากงานแต่งงาน มาลัยบ่าวสาว พร้อมทั้งรับจัดดอกไม้ทั้งในและนอกสถานที่ และกระทงใบตองในงานลอยกระทง พร้อมทั้งกระทงประดิษฐ์ พานขนมต่างๆ ทั้งงานผ้าและงานแห้ง ติดต่อได้ที่ คุณท๊อป 086-038-5011/หรือ 085-675-1162 เยี่ยมชมผลงานได้ที่เว็บไซต์ บายศรีสยาม หรือทางFacebook บายศรีสยาม งานใบตอง ขันหมากงานแต่งงาน